Soru: Kamu İhale Kurulu tarafından verilmiş kararlara karşı yeniden inceleme için Kurula başvurulabilir mi?

Soru: Kamu İhale Kurulu tarafından verilmiş kararlara karşı yeniden inceleme için Kurula başvurulabilir mi?

21 Mart 2019,Perşembe

Soru: Kamu İhale Kurulu tarafından verilmiş kararlara karşı yeniden inceleme için Kurula başvurulabilir mi?


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Yargısal inceleme" başlıklı 57'nci maddesinde; "Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür." hükmüne yer verilmiştir. Kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelenmesine ve bu konuda Kurulun görevli olduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmamakta olup, şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği düzenlenmiştir. Dolasıyla yeniden inceleme mümkün değildir.