İhale süreci devam ederken, yani sözleşme imzalanmadan önce, proje değişikliği nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?

İhale süreci devam ederken, yani sözleşme imzalanmadan önce, proje değişikliği nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?

21 Mart 2019,Perşembe

İhale süreci devam ederken, yani sözleşme imzalanmadan önce, proje değişikliği nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?


Proje değişikliğine ihtiyaç duyulması halinde, ihalenin iptali kararı alınarak yeniden ihaleye çıkılması idarenin yetkisindedir. Bu, 4734 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca, ihaleyi yapan idarenin, bütün tekliflerin reddedilmesi suretiyle ihalenin iptalinde yetkisinden doğmaktadır. Ancak bu yetki kullanırken, ölçülü olması, ihtiyacın doğru ve tam bir şekilde tespit edilmesi ve sonrasında projede yapılacak değişikliğin ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olup olmadığının tayin edilmesi, yapılacak değişikliğin, ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte ve büyüklükte olması halinde ihalenin iptali kararı alınması, ihalenin iptalini gerektirmeyecek ve iş eksilişi suretiyle giderilebilecek veya iş artışı ile karşılanabilecek uygulama projesi değişikliklerinde ihalenin iptali yoluna gidilmemesi gerekmektedir. Aksi taktirde ihale iptali hukuka aykırı olacaktır.