Ortak girişim olarak alınan ihalede iş ortaklarca yerine getirilmesine rağmen, pilot ortağın diğer ortağa ödeme yapmamasının hukuki sonucu nedir?

Ortak girişim olarak alınan ihalede iş ortaklarca yerine getirilmesine rağmen, pilot ortağın diğer ortağa ödeme yapmamasının hukuki sonucu nedir?

21 Mart 2019,Perşembe

Ortak girişim olarak alınan ihalede iş ortaklarca yerine getirilmesine rağmen, pilot ortağın diğer ortağa ödeme yapmamasının hukuki sonucu nedir?


Kamu ihale hukuku bakımından ortak girişimler, adi şirket statüsündedir.  Adi şirketlerde kar ve zarar paylaşım oranları kararlaştırıldıysa ona göre sizlere pilot ortağın ödeme yapması gerekir. Eğer açık bir kararlaştırma yoksa eşit şekilde ödeme yapılmalıdır.  Dolayısıyla iç ilişkiye göre, açıkça bir oran kararlaştırıldıysa bu bedel, kararlaştırılmadıysa idarenin hak edişinden eşit düzeyde ödeme yapılması gerekir.  Buna aykırı davranış halinde hukuki sürecin takip edilmesi gerekir.