Bir ihalede ilan, ön yeterlilik veya ihale dokümanındaki hukuka aykırılıklara yönelik olarak şikayet süresi nedir ve bu süre nasıl işler?

Bir ihalede ilan, ön yeterlilik veya ihale dokümanındaki hukuka aykırılıklara yönelik olarak şikayet süresi nedir ve bu süre nasıl işler?

21 Mart 2019,Perşembe

Bir ihalede ilan, ön yeterlilik veya ihale dokümanındaki hukuka aykırılıklara yönelik olarak şikayet süresi nedir ve bu süre nasıl işler?


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 55'inci ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinde;  ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin, şikâyet konusu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on günlük süreleri aşmamak kaydıyla en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Örneğin ihale dokümanının alındığı tarih 2.7. 2014 ise, başvuru sahibi, bu tarihte şikâyete yol açan durumun farkına varılmış olacağından 02.07.2014 tarihini (ihale dokümanı satın alındığı tarihi) izleyen günden itibaren on günlük süreyi aşmamak kaydıyla en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekir. Kanunda "işgünü" ibaresi geçtiğinden cumartesi ve pazar günleri hesaba katılmamalıdır. Çünkü cumartesi ve pazar işgünü olarak değerlendirilmemektedir.